ThinkWalk

ThinkWalk

ThinkWalk är en innovativ promenadmodell där motion kombineras med kreativt tänkande människor emellan. Modellen bygger på att kreativa idéer skapas i möten mellan personer med olika bakgrund och kompetenser. Kombinationen med motion gör att man inte bara ökar det mentala välbefinnandet utan också stimulerar tillväxt av nya nervceller i hjärnan.

Vill du veta mer? Ta då gärna kontakt med David Sundström som är projektsamordnare för ThinkWalk, Tel 070 657 4280 eller e-post david.sundstrom@dof.se.

Mer information om Think Walk kan läsas på http://www.thinkwalk.se/