Kvartersvärdar

Sävast Utveckling jobbar för att införa kvartersvärdar i Sävast. Syftet med kvartersvärdar är att bättre kunna fånga upp frågor som Sävast Utveckling kan driva samt att bättre kunna sprida information relevant för boende i Sävast. Tanken är att varje kvarter har en värd och vi bygger den listan steg för steg. Hör gärna av dig om du har förslag på vem/vilka som kan vara värd i just ditt kvarter!

Golfkullen – Maria Nordin, Kullenvägen 24

Ortenmyren – David Sundström, Ortenmyrvägen 10D