Fjärrvärme

Utbyggaden av fjärrvärmen i Sävast

Sävast Utveckling har i ett tidigt skede engagerat sig i fjärrvärmeutbyggnaden i Sävast och i nära samverkan med kommun- och BEAB-ledningen fått till stånd en tidigareläggning av fjärrvärmeutbyggnaden i Sävast. Föreningen har också medverkat vid informationsträffar och assisterat BEAB vid insamlingen av intresseanmälningar m m.

Idag är totalt 3500 fastigheter anslutna till Bodens fjärrvärmenät. Under 2010 bygger BEAB vidare i bla Sävast. Ett starkt kundtryck efter fjärrvärme har gjort att vi forcerat vår utbyggnadstakt, och räknar med att ansluta alla kunder i Sävast under 2010-2012.

fjaerrvaerme

BEAB:s fjärrvärmeutbyggnad till Sävast-området har gått mycket bra dels har anslutningsgraden för de första etapperna varit omkring 90 % dels har tidplanen hållits, vissa delar har t o m fått anslutning tidigare än planerat. BEAB har som målsättning att under 2010 öka ytterligare takten och siktar på att ansluta upp till 500 hushåll under detta år.

För Sävast har detta inneburit följande anslutningar: 62 villor på Sävastön; 140 villor på fastlandssidan, 82 Bodenbo lägenheter på Sävastön; 4 anslutningar till Skapa; 13 bostadsrätter på Hamptjärnen; samt 46 bostadsrätter på Lillgärdan.

Fler anslutningar är också planerade, men BEAB kommer inte att forcera anslutningstakten nu i slutet av 2010 utan fokusera på att göra klart de som är påbörjade innan vintern kommer.

Etapp 2 på Sävast har en anslutningsgrad på cirka 80%. Viktigt att notera för de som står i valet är att BEAB har ett förmånligt utbytesprogram för reservdelar om någon del av ert elvärmesystem skulle gå sönder. Till en symbolisk summa kan du då få hyra exempelvis en varmvattenberedare tills dess att fjärrvärmen har byggts ut till dig.

Energigruppen inom Sävast Utveckling ser mycket positivt på denna utveckling. Den ger oss boende en möjlighet till mycket prisvärd energi samt en del andra fördelar också, som till exempel undanröjandet av dyra kostnader för byte av gammal panna. Möjligheten till ROT-avdrag, som ser ut att vara kvar även efter valet 2010, gör även att anslutningskostnaden blir lägre.