Projekt

I Sävast Utveckling driver vi på utvecklingen i Sävast och har genom åren lyckats med att få flera projekt genomförda i egen regi eller där vi varit pådrivande.