Om Sävast Utveckling

IMG_0088

Om

Sävast Utveckling är en ideell förening, som vill tillvarata och utveckla de lokala intressena i Sävast. Genom att initiera, driva olika utvecklingsprojekt, anordna aktiviteter och arrangemang vill föreningen skapa mervärden för boende i Sävast.

Sävast Utveckling har under de senaste åren arbetat med många stora utvecklingsfrågor för tätorten och som har krävt omfattande engagemang av styrelsen och speciella arbetsgrupper. Sävast Utveckling har en tydlig målsättning/strategi att medverka i olika utvecklingsprocesser för Sävast bästa ex. fortsatt fjärrvärmeutbyggnad, seniorboende (55+), moderna kommunikationslösningar, framtidens boende, försköna miljön m m.

Styrelsen 2018

Styrelsen 2018 består av:

Ledamöter

  • Jimmy Jonsson, ordförande
  • Ulla Sundberg, kassör
  • Madeleine Lindvall
  • Marie Lejon
  • Sandra Sandström
  • Eini Lejon Simu
  • Remi Margaret Schefström

Suppleanter

  • Ann-Jeanette Lönroth
  • Jeanette Löhr
  • Robert Lejon

Vill du engagera dig i Sävast Utveckling?

Kontakta oss på info@savast.se