Kategoriarkiv: Möten

Information från Trafikverkets öppet hus 11/5-16

Information från Trafikverkets öppet hus den 11 maj för väg 97 mellan Sävast och södra Sunderbyn

Trafikverket har anordnat öppet hus speciellt för oss Sävastbor på Boden Business Park (f d Skapa) nu den 11 maj där de redovisat vägplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivig av väg 97 mellan Sävast och södra Sunderbyn.

För dig som inte hade möjlighet att ta del av informationen på plats finns även vägplanen redovisad Trafikverkets hemsida.

Skriftliga synpunkter och kommentarer har nu möjlighet att lämnas till Trafikverket under denna granskningsperiod som startade 29 april och avslutas 20 maj då inkommit material sammanställts. Planen med sammanställda kommentar/synpunkter lämnas vidare till Länsstyrelsen preliminärt före semestern. I det fall Länsstyrelsen tillstyrker projektet och att det finns finansiering för byggandet, skickas planen med tillhörande dokumentation för fastställandeprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter

med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Vid prövningen tar de inte upp frågor om inlösen av mark och ersättning, och inte heller frågor om enskilda anslutningsvägars läge och utformning eller frågor som inte har direkt samband med den nya vägens eller järnvägens sträckning och utformning.

Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Enligt Mats Elgkrona, projektledare för denna etapp, är det deras förhoppning att Länsstyrelsen skall vara klar med sin hantering i slutet av augusti innebärande att Fastställande prövning skall kunna göras direkt anslutning till detta och att då byggstarten skall vara möjlig hösten 2017. Mats bedömer att byggtiden bör ligga på 2 år, ev lite längre tills hela sträckan är klar men att enskilda delar kommer att vara klar tidigare.

Mer info om hur Trafikverket arbetar med denna typ av projekt se broschyren ”Nya vägar och järnvägar – Så här planerar vi”.

 

vi

Ny styrelse i Sävast Utveckling

På det extra årsmötet den 27 april 2015 kunde en ny styrelse väljas och föreningen kan nu gå in i resten av 2015 med förnyade krafter. Det extra årsmötet var välbesökt och det visade åter på att det är mer effektivt att marknadsföra våra möten med lappar i brevlådan jämfört med annonser i tidningar, via e-post och Facebook.

Under mötet fick vi även höra om planerna för hur man kommer vidareutveckla företagsbyn i Sävast och här kommer vi säkert höra mer.

Medlemsavgiften

Vi hälsar alla välkomna att vara medlemmar i föreningen för 100kr per år. Betala medlemsavgiften till Bankgiro 411-7552. Märk betalningen med namn, adress och e-post.

Den nya styrelsen

Ledamöter

David Sundström, ordförande
Carl-Anders Johansson
Björn Andreassen
Fredrik Gustavsson (vald för två år föregående år)

Suppleanter

Nils Sundberg
Robert Lejon

Protokoll kommer så snart det blivit justerat.