Vad händer med skolorna i Sävast?

Direkt efter årsmötet så informerade Britt-Marie Loggert Andrén (ordf. utbildningsnämnden), Inger Westman-Arvesen (vice ordf.) och Bertil Sundström (verksamhetschef för- och grundskola), om planerna för Brönjaskolan och Mårängskolan.

I korthet så kommer Måräng att från och med hösten 2013 att bli en skola för årskurs 1-6 och Brönja en för 7-9. Årskurs 6 kommer alltså tillbaka till Måräng. Brönja kommer även att få cirka två klasser per årgång från Torpgärdan (mellan 35-50 elever per årgång) då Sanden läggs ner.

Mårängskolan behöver samtidigt byggas ut med en ny byggnad. Denna sätts ihop med byggnaden närmast grusplanen, varpå en ny yta för utelek skapas i riktning mot svängleden. Matsalen anses tillräckligt stor för att klara ökat elevantal, men två nya omklädningsrum byggs för att underlätta idrott och hälsa.

Allt ska alltså vara färdigt till terminsstart hösten 2013. Kommande läsår blir med andra ord ett byggår på Måräng.