Trygghetsvandring i Sävast

trygghetsvandring-info

Torsdagen den 10 oktober 2013 var det dags för ”trygghetsvandringen” att göras i Sävast med representanter från bland annat Polisen, kommunen, migrationsverket, Bodenbo, Villaägarna, handikappföreningen, Sävast utveckling, boende i området och flera andra. Trygghetsvandringen gjordes i Sävast denna gång för att det är en större ort i Boden och att Sävast innehåller alla de delar man tittar på under en trygghetsvandring.

Kerstin Chley informerade de som kommit till Träffpunkten om vad man gör på en trygghetsvandring, vilka organisationer som finns representerade samt hur den går till. Vandringen skulle utföras av två grupper som vardera hade gruppledare, sekreterare, fotograf och kartläsare som skulle hjälpa till att dokumentera vandringen.

Polisen säger att Sävast är tryggt

Polisen berättade hur de ser på Sävast och vilken typ av brottslighet som förekommer i Sävast. Statistiken på inbrott mellan 2010-10 och 2013-10 att det skett:

7 fullbordade villainbrott

2 fullbordade lägenhetsinbrott

2 försök till inbrott i villa

0 försök till inbrott i lägenhet

Det har genom åren funnits en del våldsbrott där våldet varit kopplat mot en händelse eller person som föranlett bråk. Vi har varit förskonade från oprovocerat våld.

Sedan man startade ungdomsgården 2009 har man sett en kraftig minskning av ungdomsbrottsligheten i Sävast där man från att 2008 ha varit i topp i statistiken till att senare ligga i botten på ungdomsbrottslighet.

På senare tid har man fått en del rapporter om skadegörelse och det tyder på att det är en ny omgång av ungdomar som börjat med detta och man har satt in resurser för att stävja det.

Uppdrag trygghetsvandring

Varje deltagare fick med sig en checklista över vilka saker man ska vara uppmärksam på. Det handlar både om positiva och negativa saker. Några exempel på vad man skulle titta på var:

Kolla hela området med avseende på sikt, gallringsbehov, grönområden

Status på gång och cykelbanor

Belysning

Hur är det för dem med funktionsnedsättningar att ta sig fram i området

Finns det tillräckligt med parkbänkar, papperskorgar och tunnor för att hundägare ska kunna plocka upp efter sina hundar

Finns det kartor och skyltar

Är det vackert eller fult

Finns det människor som rör sig i området och skapar det i så fall trygghet eller otrygghet

Torg och öppna platser, finns det fönster och insyn mot torget, bostäder, P-platser

Finns det gång- och cykelvägar i anslutning till bostäder och vägar, mörka sidor

Körs det moped och skoter i området

Stadsdelen som helhet

Trafikplatser och trafikleder. Här är fokus på Svängleden, Sävastvägen och Fruktvägen som ramar in området.

Trygghetsvandringen

De två grupperna fick en slinga på 1,7 km att vandra på 90 minuter. Det tog verkligen den tiden och många bra synpunkter kom fram på vägen. Sekreterare och fotograf hade fullt upp med att dokumentera både bra och mindre bra saker.

I den grupp som jag gick hamnade mycket om att det finns mörka platser där det skulle behövas bättre belysning. Det noterades även att det är rätt fint och god status på mycket i Sävast. Sopkorgar saknades och där de fanns kanske de inte töms tillräckligt ofta eller är för små. Det fanns även några återstående betonggrisar som inte hunnit tas bort då dessa varit ett problem för cyklister som skadat sig när man cyklat in i betonggrisarna (som dessutom saknade reflexer).

Återsamlingen

Kerstin förklarade att man nu kommer börja sammanställa informationen i en rapport och hitta vilka som är ansvariga för att åtgärda eventuella problem. Det är flera inblandade i form av kommunen, fastighetsägare, privatpersoner, energibolag etc.

Vi som deltagit uppmanades att följa upp att de saker som kommit fram också inom en tid åtgärdas. Det kan ta en del tid eftersom varje verksamhet måste bekosta åtgärderna.

Rapporten när den är klar kommer att publiceras på Bodens kommuns hemsida.