Slutavverkning på Åberget stoppad

Årsmötet den 25 mars samlade många som kommit för att både ta del av mötet och lite information från kommunen som fanns representerade med kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Lidberg, gatuchef Joakim Kyräs samt Malin Brunström och Cecilia Kvibacke från Samhällsbyggnadskontoret.

Årsmötet

arsmote-2013-skapaÅrsmötet 2013

Årsmötet avhandlades utan problem och ordförande Arne Nygren fick förnyat förtroende att vara ordförande även 2013.

Håkan Stenmark som varit sekreterare och en mycket inflytelserik Sävastbo har sedan en tid tillbaka bott i Luleå och trots detta suttit kvar i styrelsen för Sävast Utveckling. Nu var det dags för honom att avsluta sitt uppdrag och vi önskade honom lycka till i Luleå. Han har gjort väldigt mycket för Sävast och Boden under sina år och vi är tacksamma för alla år han ställt upp.

Slutavverkningen ersätts med ”snällare” avverkning

arsmote-2013-torbjornTorbjörn Lidberg informerade

Torbjörn Lidberg kom med det glädjande beskedet att man löser upp köpet av skog på rot på Åberget hos Sveaskog. Det gör att man fortfarande kommer behöva avverka på Åberget, men någon slutavverkning i den omfattning som tidigare var planerat blir det i vart fall inte. Ett mycket trevligt besked. Hur det kommer att ske och i vilken omfattning beslutas av Tekniska utskottet. Vid försäljningen 2009 har kommunen redan fått betalt och man behöver kunna avverka för att väga upp denna summa. Planen kommer vara klar före sommaren. Sävast Utveckling kommer enligt Lidberg att få ta del av förslaget och komma med synpunkter på hur avverkningen ska se ut innan den är fastställd.

Lidberg informerade också om kommunens skogsinnehav som helhet och att det med hjälp av intäkter från skogen ska finansiera t.ex. den röjning man gör med slaghacken, något som blivit mycket uppskattat.

Förbättringar i trafksäkerheten

Gatuchefen Joakim Kyräs berättade att man tagit tag i det här med trafiksäkerheten och bland annat ordnat med signaler ovanpå skyltarna vid två övergångsställen nedanför ICA. Dessa kommer blinka när gående och cyklister finns i närheten för att uppmärksamma bilisterna.

Han berättade även om hur man försöker påverka för att kanske få en utfart till mot väg 97 i riktning mot Luleå genom nya trafikmätningar nu när den nya vägen är på plats. Många hade inte förstått att vi i Sävast bara skulle ha en utfart mot Luleå där det kan vara långa köer på morgonen. Man hoppas på sikt kunna påverka Vägverket om att överväga ytterligare en utfart.

Det kommer ske beläggningsarbeten under 2013 i Sävast och det handlar om Kålrotsvägen, Salladsvägen samt en del av gång-cykelvägen vid Björnstigen som ska förstärkas med glasfibernät.

Man kommer göra en översyn av busslinjer till Sävast för att se att tider och sträckningar matchar behoven så bra som möjligt.

Frågan om gångväg längs Sävastvägen och den ligger just nu rätt långt borta i tiden, någonstans kring 2018-2021, men det finns inget beslutet ännu.

Planlägger ängarna vid parallellvägen

Malin Brunström och Cecilia Kvibacke från Samhällsbyggnadskontoret visade bilder och berättade om hur man planlägger området med ängarna längs parallellvägen som ska göras tillgängligt för hästgårdar.

Man planerar även samråd för området Brännan mot älven på Sävastön där det planeras för friliggande villor, radhus och 55+ boende. Om allt går väldigt bra skulle området kunna vara tillgängligt från 2015, men det brukar alltid bli försenat något år på grund av att någon eller några överklagar.

Det finns lediga tomter i Sävast fortfarande, men det behövs fler. Just nu finns det lediga tomter på bland annat Maran och det nya Hornsborg, men det sker försäljning och antalet tillgängliga minskar hela tiden då Sävast är populärt.

Utbyggnaden av Mårängsskolan klar hösten 2013

Mårängsskolan börjar ta form och man kommer vara klar under 2013. Skolan kommer att ha elever från och med förskoleklass till och med årskurs 6. Man räknar att här finns plats för 340 elever.

Brönjaskolan ska ta emot elever från Sävast och torpgärdan från hösten 2013 för årskur 7-9.