Närodlad potatis på Sävastön

Sävast Utveckling har genom att föra potatisodlaren Olof Risberg till Bodens Kommun skapat möjligheter att närodla potatis på områden som annars skulle ha växt igen.

Det är en fantastisk möjlighet att kunna ta tillvara på mark som annars bara skulle ha vuxit igen, genom att skapa yta för lokala potatisodlare att verka.

säger Arne Nygren, Sävast Uvecklings ordförande.