Behövs Sävast Utveckling?

Möte på SKAPA den 26 januari klockan 19.00 så att du kan tycka till om Sävast Utveckling behövs?

För att fortsätta den gynnsamma utveckling i Sävast uppskattar Bodens kommun det stora lokala engagemanget som finns i Sävast och att det finns en tydlig samarbetspartner att föra olika resonemang med. Den parten är Sävast Utveckling, som är en ideell förening, som vill tillvarata och utveckla de lokala intressena i Sävast. Genom att initiera och driva olika utvecklingsprojekt, anordna aktiviteter och arrangemang vill föreningen skapa mervärden för boende i Sävast.

Att Sävast Utvecklings arbete varit framgångsrikt råder det inget tvivel om. Föreningen har varit en drivande aktör inom olika områden såsom:

  • Fjärrvärmen till Sävast tidigarelagd med två år
  • Ungdomsgård
  • Röjnings- och försköningsinsatser i Sävast
  • Arrangör av mötesplatser som Sävastdagen och majbrasa
  • Marknadsundersökning för 55+ boende
  • Samordningsfunktion för alla föreningar
  • Samverkan och dialog som stoppade avverkningen av skogen på Återgett
  • Trygghetsvandringar
  • Löpande dialog med kommunen kring trafiksäkerheten till och från skolorna i Sävast

De senaste åren har dock medlemsantalet i föreningen Sävast Utveckling sjunkit för varje år. Hittills i år har endast 19 hushåll betalat in medlemsavgiften på 100 kr vilket naturligtvis väcker frågan: Behövs Sävast Utveckling?
Vad tycker du?

Hur ska vi fortsätta det lokala arbetet för att utveckla Sävast ännu mer för oss som bor här?
Kom till Skapa måndag den 26 januari kl 19.00 och tyck till!

Tillsammans gör vi Sävast till en ännu bättre plats att leva och bo på!